Senaste inläggen

Av Bolandgymnasiet - 15 maj 2008 16:45Inledning

Ordet imperialism härstammar från latin och betyder "herravälde". Med detta menas en stat som strävar efter att utvidga sin politiska eller ekonomiska makt. Idag förknippas ofta imperialismen med kolonialismen (antagligen för att de skedde i samma skede) men det skiljer sig i betydelse mellan dessa två ord. Kolonialismen bygger nämligen oftast på att ta politisk makt över ett land medan imperialismen innebär att på ett bredare sätt ta över och influera ett land. Ordet imperialism började användas på 1800-talet då flera länder började intressera sig för denna utvidgningsstrategi. Under detta århundrade handlade det mest om europeiska länder - och även USA - som ville ta över områden i Afrika och Asien. Det var framförallt Storbritannien som utnyttjade denna modell men följdes tätt av Frankrike och sedan blev det Tyskland, Italien och Belgien som gick i spetsen för denna nya statsbildning.


Rysslands imperialism
Rysslands expansion i Asien började tidigt redan på 1500 talet lades västra Serbien under kontroll. Ingen stads bildning fanns som kunde hindra Ryssarna utan dom bara fortsatte sin framfart. År 1600 nådde de ända fram till Stilla havet. Tsarrysslands var då en absolut monarki som styrdes av kejsaren


Först under 1800 talet kom dessa avlägsna och glest befolkade områden att spela roll i rysk politik. Därför att nu ville man få in alla naturtillgångar som fanns i respektive område. En förklaring till Rysslands och övriga Europa var så intresserade av främmande områden och kolonier var att det behövdes allt mer naturtillgångar, till den industriella revolutionen. Som hade börjat utvecklats allt mera. Men trots sina nya, moderna produktions apparater hade Ryssland svårt att klara sig i konkurrens mot de äldre industriländerna, och när den utarmade hemmamarknaden sviktade sökte man därför avsättning för sina varor i Asien. I synnerhet den kinesiska marknaden verkade lockande. När Kina sedan förlorade mot Japan blev Kina mottagligt för handel med Ryssland.


På Kinesisk mark hissades nu Tsarrysslands flagga upp. Rysslands långvariga längtan efter en hamn i Stilla havet förverkligades då staden Vladivostok grundades 1860, som betyder behärska östern ett rätt starkt uttryck av vad Ryssarna kände.  1880 hade staden vuxit till en stor hamnstad, men avsaknaden av bra transporter mellan Ryssland och dess östliga områden blev snart ett tydligt problem. Att resa med häst och vagn längs sträckan tog minst ett halvår. Järnvägen minskade tiden till en månad (idag en vecka). Dom fick tillstånd av Kineserna och bygget inleddes av transsibiriska järnvägen inleddes 1891, och övervakades av, Sergey Witte dåvarande finansminister. Detta leda till nya möjligheter att utnyttja dom enorma naturtillgångar som fanns och en planmässig kolonistation satte fart och bara under 1900 talets början flyttade över 3 miljoner Ryssar till Sibirien eller fjärran öster.


Samtidigt pågick det en modernisering av Japan dom ville också ha Kinas naturtillgångar och få inflytande, och på grund av deras läge så inriktades dom på Korea och norra Kina detta gjorde att dom kom i direkt konflikt med Ryssland därför att dom hotades deras kolonier och att Korea hade ingått en försvarspakt med Ryssland. Japan försökte förhandla fram ett avtal men avtalet dom fick. Blev dom mycket missnöjda med och dom skickade ett ultimatum till Ryssland 3 december, 1903  och det avbröt dom diplomatiska relationerna. Japan inledde en överrasknings attack på ryska flottan vid Port Arthur tre timmar innan ultimatumet tagits emot av den ryska regeringen, då blev ett krig ett faktum. Ryssland förlorade kriget vilket gjorde att Japanerna kunde fortsätta ta över Kina. Dom blev också konfronterade av Engelsmänen när dom trängde in mot Iran och Afganistan. Detta lede till bristsika motåtgärder i form av telegraf utbyggnaden, statslån och oljekoncessioner. Detta ledde till att år 1907 ingick Ryssland och England avtal om att erkänna varandras "inflytesäffärer" i Iran.


Analys 

Det hade säkert varit mycket lättare att göra ett arbete om ett av länderna som ockuperade delar av Afrika. Men jag kände att Ryssland verkade som ett intressant land att skriva om, även fast om jag ska vara helt ärlig trodde jag aldrig det skulle vara så här svårt att hitta fakta som det var. Ryssland hade ju aldrig några direkta kolonier, så Ryssland påverkade dom inte så mycket. Ryssland själv bara växte men efter Kalla kriget och förlusten mot USA så gick det bara utför och det blev ett fattigt land med hög arbetslöshet och utbred alcolism. Men dom har börjat gå upp i ekonomin igen och i nuläget har dom börjat bli rikare och kommer förmodligen i framtiden bli en stormakt.


Tim Olsson FP3b

ANNONS
Av Bolandgymnasiet - 15 maj 2008 16:41Belgiska Kongo

Kung Leopold II av Belgien trodde att kolonier bortom Europa var ”nyckeln” till storhet, och han jobbade väldigt hårt för att skaffa koloniala territorier åt Belgien.


År 1884-85 hölls Berlinkonferensen (Kongokonferensen) som var ett diplomatiskt möte mellan representanter från fjorton europeiska länder och USA där de alla samtyckte till att Kongo skulle tillhöra honom. Den 5 februari 1885 fick landet Fristaten Kongo som senare ändrades till Belgiska Kongo. Kongo hade en area som var 76 gånger så stort som Belgien och som Leopold II fick styra hur han ville genom hans privata armé som dödade alla som inte gjorde de Leopold sa.


Han använde infödingarna som slavar och lätt dom arbeta väldigt hårt inom t.ex gummiindustrier. Den väldiga utpressning kung Leopold gjorde resulterade att omkring 10 miljoner dog mellan 1885-1896. Då började de andra Europeiska länderna protestera och syftade på att de var emot mänskliga rättigheter etc.


Fast fram till hans död 1909 kunde de inte göra något och när han sedan dog övergick Fristaten Kongo till Belgiska parlamentet istället. Efter att Belgiens regering tagit över administrationen från Leopold blev samhället markant bättre och under 1950-talet tog landet ett stort steg till att bli självständigt då de inskaffade skolor och olika typer av utbildningar som den romersk katolska kyrkan, och i vissa fall även den protestantiska, stod för.


1959 började kongoleserna starta egna partier och förklarades självständigt 1960 när belgiska och kongolesiska politiker satte sig vid det runda som stod i Bryssel.


Efter kolonialtiden 

Zaire var namnet på Kongo-Kinshasa under 1971-1997. Kopplingen mellan ekonomi och politik blev ännu tydligare under 1970-talet. 1973 konfiskerade den Zairiska staten över 2000 företag som var ägda av utlänningar. Företagen gavs i sin tur mestadels till zairier som satt i den politiska eliten. Det skulle visa sig att konfiskationen av alla företagen led till en ekonomisk kris i Zaire, men Mobutu (som var ledaren i Zaire) fortsatte att ”radikalisera revolutionen” genom att ge sig på industrin, som huvudsakligen kontrollerades av belgiska intressen.


Fast den zairiska ekonomin i ”fritt fall” insåg Mobutu omfattningen av katastrofen och 1975 införde han en politik som gjorde att ett stort antal företag gick tillbaka till sina ursprungliga ägare.


Trots denna kontakt med européer under flera århundraden så har Kongo idag behållit mycket av sin vitalitet och kultur.


Jonas Uskali FP2a

Källor: www.wikipedia.se, www.ne.se                                                   
                                   


ANNONS
Av Bolandgymnasiet - 15 maj 2008 16:37

Imperialismen i Amerika

Indianer var urinvånarna i Amerika, det var dom som bodde där innan européerna kom dit i slutet av 1400-talet. Det var ungefär 1000 olika folk i både Nordamerika och Sydamerika. Man påstår att indianerna kom till Amerika från Asien över Berings sund för omkring 20 000 år sedan, för då var Berings sund torrlagt. Efter det så började indianerna att sprida sig långsamt genom Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika. Idag finns det ungefär 2,5 miljoner indianer i USA och Canada, cirka en miljon av dem lever på speciella reservat. De flesta av dem är fattiga och alkoholiserade. På 1800-talet börjades Indianerna att trängas undan och förföljas på alvar, samtidigt började europeiska nybyggare bege sig västerut.Innan det var indianerna utspridda över större delen utav Nordamerika, man kunde dela in dem i olika grupper. I Öster bodde Algonkiner. Algonkinfolken var de första som kom i kontakt med européerna.


En broschyr som fanns i Sverige år 1887. Man erbjöds ”ett fritt hemställe” i Manitoba, Canada. Man fick 130 tunnland jord.


Den europeiska invandringen

Invandringen började på 1560-talet då spanjorer bosatte sig i Florida. I början av 1600-talet så upprättades kolonier längre norrut. Det var främst av England och Frankrike.År 1763 skaffade sig Storbritannien överhöghet över Nordamerika fram till Mississippifloden med undan tag av Florida.De olika kolonierna grundades både privata bolag och av enskilda personer ur den brittiska aristokratin, som fick landområden i förläningen av kungahuset.Efter ett tag så stärkte den brittiska kronan kontrollen över kolonierna. Det utvecklades i den brittiska delen, de 13 olika kolonierna som kom att bilda USA. Alla kolonier som etablerades under brittisk överhöghet var av mycket olika karaktär, eftersom att områdena i nordöst var p.g.a klimatet och brist på jord olämpliga för att driva jordbruk. Därför så blev de mera framgångsrika inom fiske, skeppsbygge, handel och hantverk. De mellersta kolonierna höll på med familjejordbruk, farmer. De verksamheterna hade bara några få anställda. De utvecklades också inom hantverk och handel, de fick även ett mångsidigt näringsliv.


Kolonierna i söder så bidrog det varma klimatet och rikedomen på jord till att jordbruket inriktades på massproduktion för export av ett fåtal grödor, det var framförallt tobak och bomull. Det var stora plantager där det arbetade svarta slavar. Dehär kolonierna grundades huvudsakligen av brittiska adelsmän. År 1763 så uppstod det konflikter mellan kolonierna och moderlandet. Det gällde framförallt beskattning, handelsrestrektioner och tullar.År 1774 i Philadelphia samlades en kontineltalkongress för att ta beslut om motåtgärder. År 1775 förklarade Storbritannien upprorstillsånd rådde i samtliga kolonier utbröt krig.Den 4 juli 1776 förklarade alla de tretton kolonierna oavhängiga genom ”Declaration of Independence.”År 1783 tvingades Storbritannien att godkänna koloniernas självständighet.


Befolkningen

Vid tiden för självständigheten var den europeiska delen av befolkningen mycket ung och nativiteten mycket hög. Det bidrog till en stor folkökning.Från 4 miljoner år 1790 till 23 miljoner 1850. Befolkningsökningen hölls uppe utav immigrationen från Europa, år 1900 var invånare antalet 76 miljoner. År 2006 var det 300 miljoner invånare.Detta ledde till att nya landområden börjad användas. På 1840-talet hade odlingsgränsen nått Mississippifloden och 1860 klippiga bergen. På 1850-talet hade även ett vidsträckt väg- och järnvägsnät byggts ut. Det ledde till att Indianbefolkningen tvingades allt längre västerut, och vid slutet på 1800-talet hade Indianerna fösts ihop i ett antal reservat. Reservaten gjorde man i syfte för att underlätta kontrollen av indianerna och röja dem ur vägen för vita bosättare. Reservaten såg man som tillfälliga lösningar.


När indianerna på öarna i Västindien dött ut av sjukdomar, så importerades slavar till bomulls- och sockerplantagerna. Det var i början på 1800 talet.


Niklas Persson FP2A

Källa: www.ne.se


USA
Av Bolandgymnasiet - 15 maj 2008 16:25Frankrikes kolonialvälde

Kolonier har genom tiderna varit eftertraktat bland många länder runt om i världen. Om vi ser på Frankrike och Storbritannien så tävlade de näst intill mot varandra. Det tävlades om inflytandet i världen. Frankrikes kolonier omfattade från Algeriet i norr till Gabon i söder, i Afrikas västra delar. I östra delarna kontrollerade man Madagaskar och Djibouti. Man behärskade också delar av Sydamerika, Franska Guyana. Frankrike hade också kontrollen över öar i Atlanten såsom Haiti och andra karibiska öar. I Stilla havet hade man flera öar, däribland Tahiti. Flera av de nämnda platserna lyder ännu under Frankrike till exempel många öar i Stilla havet.


Franska Indokina som omfattar Vietnam, Laos och Kambodja styrdes, som namnet kanske avslöjar, av Frankrike. Quebec, områden runt Mississippifloden, Lousiana och i Indien fanns Franska kolonier under 1700-talet. Quebec förlorades i krig till Storbritannien och likaså kolonierna i Indien. Efter ett lyckat slavuppror på Haiti såldes resten av områdena till USA.


Efter första världskriget fick Storbritannien och Frankrike nya områden som tröst och även mandatområden som tilldelades av Nationernas Förbund. Områden togs från det Ottomanska riket vilket gav Frankrike Libanon och Syrien.


Frankrikes koloniala egendomar och stater som var under franskt protektorat kallades Franska kolonialimperiet och existerade mellan 1600-talet och 1960-talet. Frankrike var näst störst efter det brittiska väldet under 1800-talet och 1900-talet. Mellan 1919 och 1939 var det franska kolonialimperiet 12,347,000 km² land med Frankrike som hjärta. Nuförtiden är riket bara 123,150 km² stort och rester finns i hela världen. Fransmännen satte sina spår och var med i den påverkan som skedde under kolonialtiden.


Karta över de franska områdena:


Av: Rickard Mandahl


Källa: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=174341&i_sect_id=174373&i_word=franska%20kolonier&i_history=1

Av Bolandgymnasiet - 15 maj 2008 16:11Koloniseringen gick snabbt för Storbritannien under det senare 1800-talet eftersom man nu efter industrialiseringen hade tillgångar som till exempel: ångfartyg, järnvägar och telegrafi. Men man hade även andra fördelar, man gjorde stora framsteg inom den mediciniska industrin och man tog fram läkemedlet, kinin, mot den dödliga malarian som gjorde att man fick möjligheten att erövra de mer tropiska delarna av bland annat Afrika som man tidigare inte kunnat utforska. Storbritannien blev även ”världens verkstad” efter den industriella revolutionen eftersom det brittiska kapitalet och dess industrivaror blev stora på världsmarknaden och finanscentrumet låg i city i London.


Efter Upplysningstiden blev allt fler runt om i världen emot slavhandel och i Storbritannien och USA förbjöds slavhandeln 1807 men själva slaveriet fortsatte att vara tillåtet. År 1823 startades The Anti Slavery Society i Storbritannien, en opinion mot slaveriet och i de brittiska kolonierna avskaffades slaveriet år 1833!


Det brittiska imperiet växte sig bara större och större och man hade kolonier i många land som t e x: Kanada, Afrika, Nya Zeeland, Australien och Indien. Man försåg sig med kolonier världen över och brittiska missionärer hade ett stort inflytande när det gällde ockuperingen av bland annat Nya Zeeland och södra Afrika. Det brittiska imperiet hade mottot ”Solen går aldrig ned i det brittiska imperiet” och det stämde eftersom hur det än var så lös alltid solen någonstans i något land i deras enorma imperium.


 Berlinkonferensen

År 1884-85 deltog Storbritannien tillsammans med andra europeiska stormakter i den så kallade Berlinkonferensen som hölls i Berlin där man delade upp Afrika i olika intressesfärer. (Det fanns givetvis länder utanför Europa som skaffade sig kolonier i Afrika). Man gjorde också upp regler för hur ockupation av Afrika skulle gå till och man upprättade även Kongostaten där handelsfrihet skulle råda och slavhandeln skulle bekämpas.

Efter Kongokongressen fick Storbritannien kolonier i södra och östra Afrika och några exempel på kolonier där är följande: Brittiska Östafrikanska protektoriet med Uganda och protektoriet Brittiska Somaliland.


Idag är 46,3% av alla afrikaner kristna, 40,5% muslimer och de resterande 11,8% har lokala afrikan ska religioner som funnits ända sen tiden innan koloniseringen av Afrika startade.


British South Africa Company

1889 startade Cecil Rhodes the British South Africa Company som skulle utvinna naturtillgångarna i södra Afrika och på samma gång förhindra att boerrepubliken Transvaal skulle expandera.

Cecil fick den brittiska regeringens godkännande i att använda stora områden norr om Limpopofloden och vid nuvarande Malawi och Mocambique. Regeringen godkände även att the British South Africa Company fick ha egna polisstyrkor som patrullerade deras marker och att de fick sköta samarbetet med de folk som bodde i området själva.

Cecil grundade senare två kolonier år 1890 som kallades Sydrhodesia (nuvarande Zimbabwe) och Nordrhodesia (nuvarande Zambia). Britterna styrde dessa kolonier fram till år 1923-24 då de vita som levde i Sydrhodesia fick självstyre och året efter tog Colonial Office (det brittiska kolonialministretet) över Nordrhodesia. 

Bilden: Cecil Rhodes dealar med afrikaner...


Asien

Storbritannien hade kolonier i Asien som var väldigt viktiga. Efter opium kriget i Kina år 1840-42 blev Hongkong en brittisk koloni och Shanghai öppnade upp den kinesiska marknaden för Storbritannien.


Brittiska Ostindiska Kompaniet (Indien)

År 1858 gjorde man om det dåvarande Brittiska Ostindiska Kompaniet till Brittiska Indien som idag skulle ha omfattat: Indien, Bangladesh, Burma, Pakistan, Sri Lanka och även Nepal som senare övertogs av Kina år 1908. År 1876 utropades Storbritanniens och Irlands drottning Victoria I till Indiens kejsarinna.


Av: Sandra Altesson FP2a


Källförteckning:

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=135966&i_sect_id=135963&i_word=brittiska%20imperiet&i_history=1

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=135937&i_word=british%20south%20africa

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=309493&i_sect_id=30949200&i_word=slavhandel%20%f6ver%20atlanten&i_h_text=1&i_rphr=slavhandel%20%26%20%f6ver%20%26%20atlanten

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=127498&i_word=Berlinkonferensen

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=227934&i_sect_id=22793401&i_word=kolonialismen&i_history=1

http://sv.wikipedia.org/wiki/Brittiska_imperiet

Av Bolandgymnasiet - 15 maj 2008 16:08


När man slår upp ordet imperialism i Svenska Akademins ordlista står det bland annat ”strävan att vinna politisk och kommersiell makt över så stora delar av världen som möjligt”. Det är en tydlig och bra beskrivning på vad länder runt om i Europa gjorde på 1800-talet när de började utforska och ta över områden utanför sitt eget land. Andra orsaker till att de Europeiska länderna började intressera sig för dessa områden i söder var tillgången till de exotiska varorna och den billiga arbetskraften. Storbritannien, som jag har valt att skriva om, var ett av de länder som lyckades ta över stora områden runt om i världen under den här tiden.


Afrika

Missionären och upptäcktsresanden David Livingstone var den första vita mannen att korsa Afrika från kust till kust. Tidigare hade bara ett fåtal områden längs med kusterna använts som handelsstationer, men det enorma området i centrala Afrika var fortfarande helt oupptäckt och en stor vit fläck på kartan som ingen hade någon vidare kunskap om. Efter Livingstones resa väcktes det ett intresse i västerlandet att utforska den ”nya” kontinenten för att utöka sitt eget territorium. I mitten av 1800-talet startade ett antal länder i Europa en kapplöpning, denna kapplöpning gick ut på att få så mycket makt som möjligt och ta över så mycket mark man bara kunde. Detta skedde snabbt och effektivt och under en kort tid hade kontinenten delats in i kolonier som länderna nu styrde över. Stormakten Storbritannien var ett av de sju länder som var med i ”tävlingen” och lyckades ta över stora områden runt om i Afrika (se kartan).Storbritannien och Frankrike var de länder som erövrade störst och flest områden och blev snabbt konkurrenter. Den brittiska kolonialpolitikens mål var att skapa ett sammanhängande välde från Kaplandet i söder till Egypten i norr. Denna brittiska plan fick namnet Kap-Kairo-programmet.


 Ett hinder som gjorde att britternas dröm krossades var boerna, holländska bönder som koloniserade Afrikas södra udde redan på 1600-talet. Britterna beslöt sig för att krossa boerstaterna som kom i deras väg, och lyckades tillslut efter stora svårigheter och en hård kamp. Boerkriget som höll på från 1899 fick sitt slut 1902. Självklart ville även Frankrike krossa landets drömmar genom att skapa ett sammanhängande välde tvärs över kontinenten. En fransk expedition lyckades ta sig till byn Fashoda i södra Sudan för att korsa den brittiska Kap-Kairo-linjen. När britterna anlände till byn strax efter och hotade med krig beslöt sig den franska regeringen att utrymma Fashoda. Detta ledde till en fredsrörelse mellan britterna och fransmännen som man kallade ”samförståndet”.  Britterna fortsatte att styra och ställa i sina kolonier under en lång tid, men efter hand började fler och fler länder göra uppror på grund av strävan efter rättvisa och mänskliga rättigheter. Efter andra världskriget blev många kolonier i Afrika självständiga och idag är i stort sett alla afrikanska länder fria från den europeiska makten.


Indien

Redan på 1600-talet hade britterna utforskat Indien men det var först vid mitten av 1800-talet som de praktiskt taget hade lyckats erövra hela den väldiga halvön. Landet blev snabbt en viktig producent av varor som man inte hade tillgång till i Europa. Varor som bomull och te producerades som aldrig förr eftersom britterna utnyttjade den billiga arbetskraften med bristande respekt för arbetarna. Ett brittiskt herravälde styrde landet och brittiska lagar tillämpades. Man försökte avskaffa alla indiska seder för att istället införa den europeiska synen på livet och religion. Det uppstod snabbt ett missnöje bland det indiska folket med det brittiska styret i deras land. År 1857 sa indierna ifrån och sepoysupproret bröt ut. Sepoys kallades de indiska soldaterna i brittisk tjänst som var antingen hinduer eller muslimer. Upproret började som ett uppror från soldaterna men efter ett tag fick de stöd från resten av befolkningen. Efter ett och ett halvt år av terrordåd fick britterna kontroll över situationen. Resultat blev att den engelska regeringen lade Indien under sitt styre. 1877 blev drottning Victoria kejsarinna av Indien. Även om britterna styrde över den indiska befolkningen på ett hänsynslöst sätt så fick det brittiska styret en del positiva effekter på landets utveckling. De byggde järnvägar så att transporter genom landet kunde ske på ett mycket effektivare sätt än tidigare. För att människorna runt om i landet skulle kunna kommunicera på ett enklare sätt anlade de även telegraf och telefonlinjer. För att utbilda indier som skulle hjälpa till att styra landet inrättade de skolor. Detta ledde till att fler började kräva indiskt inflytande om hur landet skulle styras och fler började kämpa för att göra Indien självständigt. En människa som verkligen kämpade för frihet var Mahatma Gandhi. Frihetskampen resulterade i att Indien efter alla år av brittiskt styre blev självständigt 1947.                                                          


Kina

Kina var länge ett land som var isolerat från omvärlden eftersom att de inte ville ha något med västerlänningar att göra. Men européernas utveckling inom tekniken och militären blev allt mer uppenbar vilket ledde till att kineserna inte kunde hejda dem. Det kinesiska kejsardömet, världens äldsta stat, var nu på väg att bli uppdelat av de europeiska stormakterna på samma sätt som Afrika under kapplöpningen. I landet fanns det gott om varor som te, siden och porslin och för att få inkomster hade britterna sedan länge exporterat opium till Kina och struntat i att det var förbjudet.


När kineserna som var emot den förbjudna handeln försökte sätta stopp för det bröt opiumkriget ut på 1840-talet. I kriget blev det bevisat att Kinas militär var svag, och landet tvingades lämna över hamnar åt britterna.Samtidigt som allt det där hände så blev det inre strider i landet. Fattiga bönder med små ägor gjorde uppror och krävde en omfördelning av jorden i landet. Taipingupproret tog inte slut för ens kejsaren fick hjälp av européerna, och då hade omkring 20 miljoner människor redan mördats i striderna. Britterna fortsatte att kontrollera de viktiga hamnstäderna tillsammans med Frankrike och Portugal och fler stormakter började ta över områden i landet. Det här gjorde kineserna bittra och de beslöt sig för att göra uppror. År 1899 bröt boxarutbrottet ut och våldsamt gick kineserna i attack mot européerna och förstörde deras egendomar. Tillsammans med Japan som också hade erövrat områden i Kina, slog västerlänningarna ner kinesernas uppror och tvingade dem att betala skadestånd för allt som de hade gjort. Kritiken mot kejsaren blev stor och han blev tvungen att abdikera 1912 då Kina blev en republik.


Vi kan dra slutsatsen att det brittiska styret under imperialismen var en tid i historien som Storbritannien borde skämmas över för all framtid. Miljontals människor blev behandlade på ett hänsynslöst och grymt sätt bara för att ett lands dröm var att erövra och lägga under sig så många rikedomar som möjligt. De lyckades och människorna i Storbritannien kunde börja dricka indiskt te ur kinesiska koppar utan att veta hur historien bakom dem såg ut. Det enda positiva britterna gjorde under den här tiden var att utveckla industrierna och samhället, utan deras hjälp kanske inte länderna skulle se ut som de gör idag.Ett spår som man kan se i de forna kolonierna är engelskan. I Indien dominerar det som affärsspråk och i många länder i Afrika används det inom handel, utbildning och media.Vi kan idag glädjas över att solen till slut gick ner över det brittiska imperiet då de forna kolonierna lyckades frigöra sig från förtrycket och bilda självständiga stater och länder.


Av: Hanna Erixson IK2a


Källor  


http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=135966&i_sect_id=135963&i_word=&i_history=1 (13 maj, 2008)

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=108934&i_sect_id=10895504&i_word=&i_history=2 (13 maj, 2008) 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=276346&i_word=opiumkriget  (13 maj,  2008) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Brittiska_imperiet (13 maj, 2008)

Alla tiders historia A (sid. 197-202)

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<<
Maj 2008
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Bolandgymnasiets historieblogg med Blogkeen
Följ Bolandgymnasiets historieblogg med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se